یک رقیب عمومی الکتریک C.E.O را جایگزین می کند. چه کسی آن را تبدیل کرد

پشتیبانی شده توسط Business DayA ریاست عمومی الکتریک به مدیر عامل تبدیل خواهد شد که چه کسی آن را تبدیل کرده است STEVE LOHRJUNE 12 2017 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی بزرگنما پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementBy