صحنه اقتصادی: جنجال بر سر راه آینده انرژی پاک

پشتیبانی شده توسط EnergyEnvironmentFisticuffs در مسیر به آینده انرژی پاکیEduardo PorterECONOMIC SCENEJUNE 20 2017 ادامه خواندن mainShow این صفحهContinue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی کردن PhotoOffshore باد توربین های مزرعه در نزدیکی بلوک جزیره RI ادعا می کند که این کاملا امکان پذیر است که قدرت اقتصاد آمریکا را به طور کامل با انرژی از باد باد