خیلی گرم برای پرواز؟ تغییرات آب و هوایی می تواند هزینه سفر هوایی را افزایش دهد

Cover PhotoTemperatures بالغ بر 118 درجه و برخی از هواپیماها در فرودگاه بین المللی فینیکس شیک Harbour هواپیما هوا بسیار گرم بود تا بالابرهای مورد نیاز خود را با موفقیت حمل کنند. CreditPatrick T Fallon BloombergToo Hot برای پرواز تغییرات اقلیمی ممکن است گرما را در هوا Air TravelExcess ققنوس بیش از 40 پرواز را در روزهای اخیر رعایت کرده و دانشمندان می گویند که آب و هوای گرم می تواند به معنای سواری های مبهمتر باشد. ?? ?? ?? ? Leer en espa?olBy ZACH WICHTERJUNE 20 2017if window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 window magnum headlineBalancer